Verleende APV-vergunningen

Dit item is verlopen op 20-02-2020.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:
• het organiseren van het evenement Halve van Oostvoorne op 15 maart 2020 met de start en finish op de Zwartelaan en een route door de bebouwde kom van Oostvoorne en het buitengebied tussen Oostvoorne en Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 23-12- 2019.
• het organiseren van het evenement Rommelmarkt Tinte op 11 april 2020 op het terrein van en binnen in Tintestein, Strypsedijk 48 in Tinte. Deze vergunning is afgegeven op 23-12- 2019.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen