Publicatie vergunningen

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• het organiseren van het evenement Rockanje Classic Races op 24 mei 2019 met een defilé door Rockanje, 25 mei 2019 met de Rockanje Classic Races op
het duincircuit en 26 mei 2019 met een BBQ voor de vrijwilligers (niet openbaar) op een gedeelte van de parkeerplaats aan de 2e Slag te Rockanje. 
Deze vergunning is afgegeven op 26-3-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

• het organiseren van het evenement Rockanje Live 2019 op 17 april 2019, 18 april 2019, 19 april 2019, 20 april 2019 en op 21 april 2019 (tot 03.00 uur) op
het evenemententerrein aan de Korteweg 10 te Rockanje. 
Deze vergunning is afgegeven op 26-3-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen