Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning door aanvrager is ingetrokken: 

Voor de activiteit bouwen: 
d.d. 14 februari 2018, nr. 174718 (OLO: 3465419) een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping aan een woonhuis en schuur aan de Strypsedijk 8 (3235 LE) in Rockanje.   
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen