Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Ingekomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

d.d. 2 december 2018, nr. 191886, voor het wijzigen van een kozijn in de woning aan het Waterbospad 1, 3235 CP in Rockanje;

d.d. 3 december 2018, nr. 191949, voor het vervangen van een hekwerk en plaatsen poort op het perceel Berkenrijs 2, 3235 ND in Rockanje;

d.d. 3 december 2018, nr. 191955, voor het bouwen van acht woningen in project De Lange Stallen, fase 1B, Drenkeling Rockanje;

d.d. 4 december 2018, nr. 191998, voor het bouwen van een woning in het plan Carte Blanche Royaal in Rockanje;

de activiteit bouwen en aanleggen inrit:

d.d. 30 november 2018, nr. 191876, voor het plaatsen van een woning en uitrit aan de Leyseput 16 in Rockanje;

de activiteit bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan:

d.d. 4 december 2018, nr. 192030, voor het realiseren van een zonneweide op de locatie Westvoorne, C nr. 281 in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 24 december 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen