Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

 • d.d. 27 september 2018, nr. 188317, voor het plaatsen van een openbaar toiletgebouw en plaatsen damwand nabij Noordoever Oostvoornse Meer 2, 3233 NC in Oostvoorne;
 • d.d. 27 september 2018, nr. 188368, voor het plaatsen van een woning aan de Louwtjes Kaa 14 in Rockanje;
 • d.d. 28 september 2018, nr. 188395, voor het plaatsen van een scooter berging op de oprit bij de woning Hoogvlietlaan 35, 3235 BK in Rockanje;
 • d.d. 1 oktober 2018, nr. 188552, voor het realiseren van 22 woningen aan de Hoofdweg (‘t Rijkje fase 2) in Oostvoorne;
 • d.d. 6 oktober 2018, nr. 188560, voor het bouwen van een carport aan de Overboslaan 5, 3233 VG in Oostvoorne;

de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan: 

 • d.d. 4 oktober 2018, nr. 188555, voor het realiseren van een zonnepanelenpark inclusief 3 trafohuisjes aan de Konneweg en Kerkhoekweg in Tinte;

de activiteit handelen met gevolgen voor beschermde monumenten: 

 • d.d. 5 oktober 2018, nr. 188361, voor het herstellen van de stenen buitenschil van de toren aan het Kerkplein 1, 3233 AR in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

 • d.d. 27 september 2018, nr. 188112, voor het slopen van kassen en schuur aan de Zwartelaan 26, 3233 AX in Oostvoorne; 
 • d.d. 2 oktober 2018, nr. 188128, voor het slopen van boegboorden aan de Ligusterlaan 4, 3233 CH in Oostvoorne;
 • d.d. 9 oktober 2018, nr. 188550, voor het verwijderen van asbest van de woning aan de Kranenhoutlaan 2D, 3233 KC in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen:

 • d.d. 4 oktober 2018, nr. 188451, voor het aanbrengen van beschoeiing in de watergangen aan de Noorddijk in Rockanje;

de activiteit kappen:

 • d.d. 28 september 2018, nr. 188392, voor het kappen van een boom aan de H. v. Andelstraat 1, 3235 BJ in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 22 oktober 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen