Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 05-09-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 18 juli 2018, nr. 184763, voor het plaatsen van een woning op kavel 17, Drenkeling in Rockanje; 
  • d.d. 26 juli 2018, nr. 184923, voor het plaatsen van een overkapping aan de Strypsedijk 8, 3235 LE in Rockanje;
  • d.d. 27 juli 2018, nr. 184928, voor het plaatsen van een terrasafscheiding aan de Raadhuislaan 18a, 3235 AP in Rockanje;

de activiteit bouwen in afwijking van het bestemmingsplan:

  • d.d. 26 juli 2018, nr. 184801, voor het bouwen van een schuur op 1 meter van de erfgrens aan de Ruigendijk 9, 3234 LC in Tinte;

de activiteit bouwen en reclame: 

  • d.d. 24 juli 2018, nr. 184798, voor het plaatsen van reclame en vlaggenmasten aan het pand Rakkerweg 15, 3233 CX in Oostvoorne;

de activiteit melding brandveiliggebruik:

  • d.d. 24 juli 2018, nr. 184766, voor een melding brandveilig gebruik van het pand aan de Rakkerweg 15, 3233 CX in Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 13 augustus 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen