Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 18 juni 2018, nr. 182553, voor het uitbreiden van de bovenverdieping en het aanbouwen van een serre aan de Heindijk 11, 3233 LE in Oostvoorne;
  • d.d. 18 juni 2018, nr. 182555, voor het plaatsen van een erfscheiding voor de voorgevel aan de Brielseweg 15, 3233 AA in Oostvoorne;
  • d.d. 18 juni 2018, nr. 182559, voor het plaatsen van een mestbak aan de Boomweg 6, 3235 NH in Rockanje;
  • d.d. 19 juni 2018, nr. 182561, voor een nieuw te bouwen woning op perceel Westvoorne B1784 in Rockanje;
  • d.d. 19 juni 2018, nr. 182562, voor een nieuw te bouwen woning op perceel Westvoorne A8479 in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 19 juni 2018, nr. 3741847, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan de Vogelgaarde 66, 3235 SJ in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 2 juli 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen