Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 11-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 31 mei 2018, nr. 181820, voor een nieuw te bouwen woning met bijgebouw op het perceel Westvoorne B1682;
  • d.d. 01 juni 2018, nr. 181822, voor een nieuw te bouwen woonhuis in plan Villahof in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 27 mei 2018, nr. 181615, voor het vervangen van een schuurdak aan de Polarisstraat 11, 3235 TH in Rockanje;
  • d.d. 29 mei 2018, nr. 181698, voor het slopen van woningen aan de Hoogvlietlaan 16 t/m 22, 3235 BL in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 18 juni 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis en is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen