Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen, slopen en monument: 
d.d. 25 april 2018, nr. 179670, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur en het uitbreiden van de woning aan de Zwartelaan 2, 3233 AX in Oostvoorne;

de activiteit slopen:
d.d. 25 april 2018, nr. 179675, voor het verwijderen van asbest van de vakantiewoning aan de Damlaan 10, Kruininger Gors in Oostvoorne;

d.d. 25 april 2018, nr. 179686, voor het saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen van twee schuurtjes aan de Ruggeweg 2B, 3233 LS in Oostvoorne;

d.d. 29 april 2018, nr. 179687, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Zandweg 43, 3233 ES in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 14 mei 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis en is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen