Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen: 

  • d.d. 14 februari 2018, nr. 175610, voor het plaatsen van een woning aan de Colinslandsedijk 27, 3234 KA in Tinte;
  • d.d. 16 februari 2018, nr. 175410, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Buitenhof 50, 3233 RL in Oostvoorne;
  • d.d. 21 februari 2018, nr. 175417, voor het plaatsen van 90 zonnepanelen in de tuin van het perceel Olaertsduijnweg 6, 3235 NR in Rockanje;
  • d.d. 23 februari 2018, nr. 175420, voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Hugo van Andelstraat 1, 3235 BJ in Rockanje;

 
De activiteit slopen:

  • d.d. 26 februari 2018, nr. 175398, voor het verwijderen van asbest vinyl tegels uit een zomerhuisje aan het Gorsplein 2, 3233 XC in Oostvoorne;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 12 maart 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen