Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:
• d.d. 6 maart 2020, nr. 218437, voor het plaatsen van een woning aan de Leyseput 6, 3235 DD Rockanje;
• d.d. 6 maart 2020, nr. 218682, voor het plaatsen van een woning aan de Molendijk 14, 3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 8 maart 2020, nr. 218686, voor het verduurzamen van de woning, plaatsen schuur met overkapping met daarin vier paardenstallen en het realiseren van een rijbak aan de Boomweg 18a, 3235 NH Rockanje;
• d.d. 9 maart 2020, nr. 218692, voor het bouwen van een stal aan de Groeneweg 11, 3233 KB Oostvoorne;

de activiteit kappen:
• d.d. 5 maart 2020, nr. 218269, voor het kappen van een boom aan de Voorweg 42, 3233 SL Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 13 april 2020 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen