Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:
• d.d. 23 december 2019, nr. 213851, voor het bouwen van een schuur aan de Doornweg 12, 3235 NJ Rockanje;
• d.d. 31 december 2019, nr. 213856, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Vogelgaarde 26, 3235 SJ Rockanje.

de activiteit aanleggen inrit:
• d.d. 5 januari 2020, nr. 213859, voor het aanleggen van een uitrit aan de Heveringseweg 62A, 3233 SE Oostvoorne.

de activiteit slopen:
• d.d. 23 december 2019, nr. 213847, voor het slopen van een schuur aan de Doornweg 12, 3235 NJ Rockanje.

de activiteiten bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren aan een monument:
• d.d. 3 januari 2020, nr. 213857, voor het intern verbouwen van een restaurant aan het Kerkplein 22, 3233 AR Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 20 januari 2020 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen