Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 24-06-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:
• d.d. 14 mei 2019, nr. 202179, voor het plaatsen van een overkapping naast de woning Berkenblad 1,3233 SR Oostvoorne;
• d.d. 21 mei 2019, nr. 202415, voor het bouwen van een schuur aan de Bosweg 18, 3233 CD Oostvoorne;

de activiteit slopen:
• d.d. 15 mei 2019, nr. 202200, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Vlielander Heinlaan 12, 3235 AT Rockanje;
• d.d. 16 mei 2019, nr. 202208, voor het saneren en afvoeren van asbest aan de Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 16 mei 2019, nr. 202203, voor het slopen van een garage met aangrenzende opstallen op het perceel Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 17 mei 2019, nr. 202206, voor het verwijderen van asbest van het garagedak aan de Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne; 
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202663, voor het verwijderen van asbest uit de woning Duinoordseweg 17, 3233 ED Oostvoorne;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202665, voor het verwijderen van asbest uit de vakantiewoning Meidoornhof 14, Kruininger Gors in Oostvoorne;

de activiteit kappen:
• d.d. 15 mei 2019, nr. 202199, voor het kappen van een boom aan de Sliklandseweg 2, 3235 LB Rockanje.


Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 10 juni 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen