Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

de activiteit bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan:
• d.d. 26 september 2019, nr. 209124, voor het aanpassen van trappenhuizen en toevoegen van een lift aan de Ringmuur 1 - 123 in Oostvoorne.

de activiteit slopen:
• d.d. 26 september 2019, nr. 209059, voor het slopen van een lege sauna in de tuin aan het Kerkplein 10, 3233 AR Oostvoorne;
• d.d. 26 september 2019, nr. 209125, voor het slopen van een vlucht trappenhuis aan de Ringmuur in Oostvoorne.

de activiteit werk of werkzaamhedenuitvoeren:
• d.d. 25 september 2019, nr. 209091,voor het aanleggen van de infrastructuur bij Fort Penserdijk aan de Penserdijk in Westvoorne/Brielle.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 14 oktober 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen