Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente heeft als wegbeheerder de zorgplicht om het gemeentelijk wegennet in goede en veilige staat te houden. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid op deze wegen. Van belang is dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting van de wegbeheerder en niet om een resultaatsverplichting.

Jaarlijks wordt op grond van de wet een gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. Aan de hand van dit plan worden bij (dreigende) gladheid de belangrijkste verkeersverbindingen zo goed mogelijk begaanbaar gemaakt zodat het maatschappelijk leven zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Getracht wordt om gladheid zoveel mogelijk preventief te bestrijden, door te strooien voordat het glad wordt. Meestal is dat mogelijk op basis van weersvoorspellingen en meetpunten in het wegdek.

De gladheidbestrijders doen hun werk, maar het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien. Bovendien is het praktisch en financieel niet mogelijk om alle wegen te strooien. Uitkijken en aanpassen aan de situatie blijft het advies voor weggebruikers. Als in extreme situaties in nieuwsberichten wordt geadviseerd om thuis te blijven, weet degene die toch op pad gaat, dat hij of zij extra moet opletten.

Binnen de gemeente is de afdeling Beheer en Openbare (Buiten) Ruimte verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding. De uitvoering en coördinatie van de gladheidbestrijding wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Dit plan dient alle betrokkenen bij de uitvoering duidelijkheid te geven over wat er van wie op welk moment wordt verwacht. De afspraken tussen de verschillende wegbeheerders die binnen een bepaald gebied opereren en de indeling en prioritering van het grondgebied vormen de basis van het gladheidbestrijdingsplan.

Het gladheidbestrijdingsplan kunt u onderstaand raadplegen. Dit plan is een coproductie tussen de gemeenten Brielle en Westvoorne. Vandaar dat soms twee namen gebruikt worden in de tekst.

Te downloaden:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen