APV Vergunningen

Dit item is verlopen op 22-08-2018.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Schuurfeest op 22 september 2018 op de locatie Rijksstraatweg 9a, 3234 LH Tinte. Deze vergunning is afgegeven op 18-7-2018.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting op het perceel Dorpsplein 4a, 3233 AL Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 17-7-2018.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting op het perceel Dorpsplein 4a, 3233 AL Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 18-7-2018.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28a APV een terrasvergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting op het perceel Dorpsplein 4a, 3233 AL Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 18-7-2018.

De vergunningen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen