APV vergunningen

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Zomerfeest Tinte op 5, 6 en 7 juli 2018 op het terrein van Lodderlandsedijk 62 in Tinte. Deze vergunning is afgegeven op 24 april 2018 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen. 
  • het organiseren van het evenement Buytenlust Festival op 16 juni 2018 op de Hoflaan, Hofwei, Mildenburgbos en Mildenburglaan. Deze vergunning is afgegeven op 24 april 2018.
  • het organiseren van het evenement ANWB Lenterondjes op 27 mei 2018 door de duinen van Westvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 25 april 2018 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen. 
  • het organiseren van het evenement Baardmannetje Triatlon op 8 juli 2018 op en rond de locatie afslag Baardmannetje aan de Noordoever van het Oostvoornse Meer. Deze vergunning is afgegeven op 25 april 2018 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen. 

De vergunningen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen