Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 31-08-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Lampionoptocht op 14 september 2019 over diverse openbare wegen in de bebouwde kom van Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 9 juli 2019;
  • het organiseren van het evenement Magic Circus op 9 en 10 augustus 2019 op de Camping Rondeweibos, Schapengorsedijk 19 te Rockanje en op 12 en 13 augustus 2019 op het Kruininger Gors, Gorsplein 2 te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 17 juli 2019;
  • het organiseren van het evenement Duinendag 2019 op zondag 15 september 2019 op het terrein van Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12 a te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 17 juli 2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning is verleend aan:

  • ’t Anker Beheer B.V. voor het exploiteren van pension ’t Anker, Raadhuislaan 60, 3235 AP Rockanje. De vergunning is afgegeven op 15 juli 2019;
  • de horeca inrichting Tapperij De Oldtimer, Burg. Letteweg 14, 3233 AG Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 17 juli 2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting Tapperij De Oldtimer, Burg. Letteweg 14, 3233 AG Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 17 juli 2019.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje  tijdens de kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen