Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• Het organiseren van het evenement Music Night op 3 augustus 2019 vanaf 21.00 uur tot 03.00 uur op 4 augustus 2019 op de Raadhuislaan te Rockanje,
tussen de Berberislaan en de Duindoornlaan. Deze vergunning is afgegeven op 6-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• Het organiseren van het evenement BuytenLust Festival op 15 juni 2019 op de Hoflaan en de Hofwei te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 6-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• Het organiseren van het evenement Burchtfeesten op 31 augustus 2019 op de Hoflaan, Hofwei, Dorpsplein, Kerkplein, Burg. Letteweg, Mildenburglaan
en de Stationsweg te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 6-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• Het organiseren van het evenement Lampionoptocht op 7 september 2019 waarvan de route over diverse openbare wegen loopt in de bebouwde
kom van Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 8-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550,
3235 ZH Rockanje). Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen