Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

  • nabij het perceel Middellandweg 55 in Oostvoorne is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Middellandweg 55 in Oostvoorne, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het servicepunt in de hal van het gemeentehuis Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen de besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen