Hier vindt u informatie over plannen die worden voorbereid maar waarvoor nog geen procedure is gestart. Vaak wordt als eerste een zogenaamd voornemen bekend gemaakt. Dit is de eerste formele stap in de opstelling van een nieuw plan.

Op dit moment geen plannen in voorbereiding