In Westvoorne zijn er twee opvangorganisaties actief, te weten kinderdagverblijf 't Kuikentje in Oostvoorne en Kinderopvang- en Ontwikkeling Humankind, met diverse locaties in de gemeente.

Ook werken er in Westvoorne mensen als gastouder en zijn er twee peuteropvanglocaties die voorschoolse educatie (VE) kunnen bieden aan de peuters die dat nodig hebben. Alle organisaties en gastouders in Westvoorne zijn te vinden op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl(externe link).

Peuteropvang met voorschoolse educatie

Sommige kinderen hebben extra stimulatie nodig in hun ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die moeite hebben met leren of de Nederlandse taal niet goed spreken. Dit kan zorgen voor een onderwijsachterstand. Om dit te voorkomen, kunt u voorschoolse educatie (VVE) aanvragen. De jeugdarts van het CJG kan u hierover adviseren.

VVE is bedoeld voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar die naar de peuteropvang gaan. VVE is een programma waarin kinderen spelenderwijs extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het gaat dan voornamelijk om taalvaardigheden, spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat. Op die manier gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool.

Het VE-aanbod komt bovenop de reguliere opvang. De nieuwe Subsidieverordening Peuteropvang en Voorschoolse Educatie is vastgesteld door de gemeenteraad in mei en geldt vanaf augustus 2020.

Subsidieverordening Peuteropvang en Voorschoolse Educatie(externe link)

Meer informatie over peuteropvang met voorschoolse educatie

Twee peuterspeelzalen in Westvoorne bieden voorschoolse educatie aan. Neem contact met hen op voor meer informatie.

Peuterspeelzaal ’t Pierepotje
Willem de Waalstraat 1
3235 BV Rockanje
Telefoonnummer: 06 31 69 69 90


Peuterspeelzaal De Peuterhof
Stationsweg 50
3233 CT Oostvoorne
Telefoonnummer: (0181) 48 30 11
 

Locaties peuter- en kinderopvang

In Westvoorne vindt u verschillende opvangcentra voor peuters en kinderen. Alle onderstaande locaties staan geregistreerd bij het LRKP.

Peuteropvang

Peutersopvang De Zeester 
Kolpapad 2
3235 BR Rockanje

Peuteropvang De Peuterhof 
Vrouwe Machteldweg 1
3233 TV Oostvoorne

Neem voor meer informatie contact op met Joke Stolk.
Telefoonnummer: 010 47 407 00
E-mail:  jokestolk@humankind.nl
Of kijk op de website van Humankind(externe link)

Kinderopvang

Kinderopvang Het Kuikentje
Zeehoeveweg 31a 
3233 XK Oostvoorne
E-mail: info@kinderopvanghetkuikentje.nl 

Kinderdagverblijf Jacobeintje
Middelweg 54
3235 NN Rockanje
E-mail: jokestolk@humankind.nl

Buitenschoolse opvang

BSO Aan Zee
Kolpapad 2
3235 BR Rockanje

BSO De Boemerang
Middelweg 54
3235 NN Rockanje

BSO De Driehoek
Vrouwe Machteldweg 1
3233 TV Oostvoorne

BSO Amigo 
Nieuweweg 12
3233 BK Oostvoorne

Neem voor meer informatie contact op met Joke Stolk.
Telefoonnummer: 010 47 407 00
E-mail: jokestolk@humankind.nl
Of kijk op de website van Humankind(externe link)

Gastouderbureau

In Westvoorne is ook een gastouderbureau gevestigd. Dit bureau bemiddelt tussen gastouders en de vraagouders.
 

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de opvang? En staat deze voorziening ingeschreven bij het LRKP? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen en het bedrag dat u betaalt voor de opvang.

Op de website van de Belastingdienst(externe link) vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Met de rekenmodule van Kosten Kinderopvang(externe link) kunt u uitrekenen hoeveel u betaalt voor kinderopvang. 

Kinderopvangtoeslag vanuit de gemeente

Komt u niet in aanmerking voor een toeslag vanuit de Belastingdienst? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U volgt een re-integratietraject.
 • U bent een tienermoeder en volgt een opleiding.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag

Heeft u vragen over kinderopvangtoeslag? Neem contact op met Paul Roodink. Telefoonnummer: (0181) 40 80 05.
 

Handhaving, toezicht en inspectierapporten

Ouders kunnen hun kind naar de kinderopvang brengen. Zo kunnen zij de zorg voor hun kinderen combineren met hun werk. De kinderopvang is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren bijvoorbeeld samenwerken en samen spelen.  

Kwaliteitseisen

Het is belangrijk dat kinderopvangcentra schoon en veilig zijn. De overheid stelt hierover veel eisen aan kinderopvangcentra. Deze eisen staan beschreven in de Wet Kinderopvang (Wko). De eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Kinderopvangcentra moeten voldoen aan eisen over:

 • Betrokkenheid en inspraak van ouders
 • Opleiding en deskundigheid van het personeel
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie en inrichting
 • Groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • Omgangstaal
 • Omgang met klachten

Inspecties

Ieder jaar voert de GGD inspectie uit. Een inspecteur controleert dan of de kinderopvangcentra zich houden aan de kwaliteitseisen. Vervolgens brengt de inspecteur advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt samengevat in een inspectierapport. U vindt deze rapporten van de GGD op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(externe link).

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Alle kinderopvangcentra moeten zich registreren bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit staat in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wko). Daarnaast moet een kinderopvangcentrum een vergunning van de gemeente hebben. Als dit niet het geval is, kan de gemeente een boete opleggen.

In het LRKP vindt u alle kinderopvangcentra die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wko. Het gaat hier om:

 • Kinderdagverblijven
 • Peuterspeelzalen
 • Organisaties voor buitenschoolse opvang
 • Gastouderbureaus en gastouders

Meer informatie vindt u op de website van het LRKP(externe link).