Vergadering Raad 10-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:19:30
Voorzitter:P.E. de Jong
Dit item is verlopen op 11-01-2012.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 6 december 2011

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

8 Mededelingen uit regionale samenwerking

Besluitonderwerpen

9 Krediet saneringsopdracht Duinrand 14b, Rockanje

10 Begrotingswijzingen

Debatonderwerpen

11 Startnotitie decentralisatie begeleiding

12 Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen Westvoorne

13 Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdweg”

14 Evaluatie interactief planproces glasintensiveringsgebied Tinte

15 Vervangen abri’s t.b.v. reizigers openbaar vervoer

Bijgevoegde documenten

16 Jaarrekening Primo 2010

17 Rotondekunst

Bijgevoegde documenten

18 Exploitatieovereenkomst Quacksedijk 6, Rockanje

19 Rondvraag

20 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen