Vergadering Raad 25-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-09-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6 Vaststelling besluitenlijst van

6a 26 juni 2019

6b 4 juli 2019

Bijgevoegde documenten

6c 3 september 2019

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Beëindiging fractie-assistentschap de heer T.J. van den Brand

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

8b Technische wijziging besluit 'Voetbalaccommodaties O.V.V. Oostvoorne'

De raad heeft ingestemd met het voorstel om het besluit te wijzigen.

9 Startnotitie 'Een estafette naar een nieuw sportbeleid 2020 - 2024'

De raad heeft de startnotitie vastgesteld.

10 Voorbereidingsbesluit Stationsweg 43 - 47, Oostvoorne

De raad heeft het voorbereidingsbesluit vastgesteld.

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen