Vergadering Informatieronde raad 07-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:19:15
Voorzitter:P. Kraaijenbrink
Dit item is verlopen op 23-02-2012.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Verslag informatieronde 17 januari 2012

Bijgevoegde documenten

5 Woningbouwen op grote percelen 19.15 – 19.55 uur

Bijgevoegde documenten

6 Woonbedrijf 20.00 – 21.10 uur

6a kernvoorraad sociale huurwoningen

Bijgevoegde documenten

6b toelichting stand van zaken proces verkoop Woonbedrijf

Bijgevoegde documenten

7 Faseren grondexploitatie glasintensiveringsgebied Tinte 21.15 – 22.00 uur

8 Actualisatie Parkeerbeleidsnota, stand van zaken 22.05 – 22.50 uur

9 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen