Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 03-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 12 november 2019

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Voetbalaccommodatie VV Rockanje

9 Oudheidkamer, voorstel over bijdrage in 2020

Aantekening:

Dit voorstel wordt later toegevoegd.

10 Belastingverordeningen 2020

10a Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2020

10b Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2020

Bijgevoegde documenten

10c Legesverordening 2020

10d Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020

10e Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2020

Bijgevoegde documenten

10f Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelasting 2020

Bijgevoegde documenten

10g Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2020

Bijgevoegde documenten

10h Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020

10i Verordening op de heffing en invordering van Reinigingsrechten 2020

10j Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020

Bijgevoegde documenten

10k Verordening op de heffing en invordering van Staangeld 2020

Bijgevoegde documenten

10l Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020

10m Verordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen 2020

10n Tarievenverordening accommodaties 2020

11 Intrekken subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018

Aantekening:

De nu geldende verordening is ter informatie bijgevoegd.

12 2e bestuursrapportage 2019

13 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2020

14 Startnotitie Visies Kernen Westvoorne

15 Wijziging APV Westvoorne 2020

16 Punten voor een volgende vergadering

17 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen