Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 11-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 30-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 7 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Stand van zaken Dorpsplein, Rockanje

Aantekening:

De wethouder zal de stand van zaken in het onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de situatie toelichten.

8 Overeenkomst Verlengde Lodderlandsedijk 12, Rockanje

Aantekening:

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd.

9 Brief college 'Onderzoek openstellingstijden milieustraat'

Aantekening:

De brief is ter bespreking geagendeerd.

10 Hoogteportaal Molendijk, Rockanje

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

11 Punten voor een volgende vergadering

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen