Vergadering Burgemeester en wethouders 19-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-04-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 maart 2019

Bijgevoegde documenten

1 Opdrachtverstrekking ondersteuning glasproject 2019

Bijgevoegde documenten

2 Principeverzoek kavelsplitsing Doornweg 2 in Rockanje

Bijgevoegde documenten

3 Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Duinoordseweg 6 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Notitie reikwijdte en detailniveau CCUS Porthos project

Bijgevoegde documenten

5 Duurzaamheidsagenda Westvoorne 2019-2020

Bijgevoegde documenten

6 Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen 2019

Bijgevoegde documenten

7 Opdrachtverstrekking actualisatie strategisch voorraadbeleid inclusief actualisatie woningmarktonderzoek

Bijgevoegde documenten

8 Hoger beroep en verzoek om voorlopige voorziening tegen uitspraak rechtbank Rotterdam inzake sportzaal Tintestein

Bijgevoegde documenten

9 Huurverhoging Woonbedrijf per 1 juli 2019

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen