Agenda Cie Inwonerszaken en MiddelenUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 8 oktober 2019
20:00 uur, locatie raadzaal


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Verslag commissievergadering 10 juli 2019
 
6 Overzicht van toezeggingen
 
7 Mededelingen uit regionale samenwerking
 
8 Toestemming wijziging GR-BVPO Syntrophos (toetreding Hellevoetsluis)
 

De commissie wordt gevraagd advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

 
9 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 VRR
 
10 Punten voor een volgende vergadering
 
11 Sluiting