Agenda Cie Grondgebied en MilieuUitnodiging voor de vergadering op maandag 2 december 2019
20:00 uur, locatie raadzaal


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Verslag commissievergadering 11 november 2019
 
6 Overzicht van toezeggingen
 
7 Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje
 
8 Stand van zaken bouwprojecten in de gemeente
 

Het gaat om een toelichting op de stand van zaken van de grotere bouwprojecten.

 
9 2e bestuursrapportage 2019
 
10 Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten
 
11 Punten voor een volgende vergadering
 
12 Sluiting