Agenda Cie Grondgebied en MilieuUitnodiging voor de vergadering op maandag 7 oktober 2019
20:00 uur, locatie raadzaal


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Ingekomen stukken
 

Bijlage 3 bij de overeenkomst is momenteel nog niet beschikbaar.

 
6 Verslag commissievergadering 9 september 2019
 
7 Overzicht van toezeggingen
 
8 Discussienota Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten
 

Commissie wordt een uitspraak gevraagd over de vragen uit hoofdstuk 9 van de nota.

 
9 Beleid ten aanzien van vestiging detailhandel op bedrijventerreinen
 

Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van Partij Westvoorne.

Het lukt momenteel niet om de Centrumvisie Oostvoorne 2015 en de Omgevingsvisie Westvoorne 2017 bij de stukken te plaatsen.

De Centrumvisie Oostvoorne 2015 is te zien in de agenda van de raadsvergadering van januari 2015 (via https://www.westvoorne.nl/organisatie/kalender-vergaderingen_42263/item/vergadering-raad_1292.html)

De Omgevingsvisie 2030 is te zien in de agenda van de raadsvergadering van juli 2016 (via https://www.westvoorne.nl/organisatie/kalender-vergaderingen_42263/item/vergadering-raad_1306.html)

 
10 Woonbedrijf, tijdspad voor onderzoek en besluitvorming
 
11 Brief college 'ontwikkeling en overeenkomst Achterweg 11 en Strypsedijk 1a te Rockanje'
 

Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van Inwonersbelang Westvoorne geagendeerd. Het is alleen te bespreking.

 
12 Rekenkamerbrief over informatievoorziening bij grote projecten
 

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd,

 
13 Punten voor een volgende vergadering
 
14 Sluiting