Vergadering Burgemeester en wethouders 12-08-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-09-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 12 augustus 2014

Bijgevoegde documenten

1 Duurzaamheidsparagraaf in bestuurlijke behandelvoorstellen

2 Aanpasingen gebruiksovereenkomst PHV Hellehoek

Bijgevoegde documenten

3 Getrapte overeenkomsten decentralisaties

Bijgevoegde documenten

4 Vaststelling subsidie over het jaar 2013 Stichting Muziekschool Voorne

5 Voorgenomen fusie OBS De Zonnebloem en OBS De Hoeksteen

6 Aanbestedingen herinrichting Dorpsplein Rockanje

Bijgevoegde documenten

7 Gezamenlijke offerte aanvragen voor het inpeilen en onderzoeken bagger

8 Alternatieve locatie weekmarkt Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Exploitatietekort 2010 Optisport Westvoorne B.V.

Bijgevoegde documenten

10 Voortgangsrapportage 2013 glassanering Westvoorne

Bijgevoegde documenten

11 Verkoop huurwoningen - 3e lichting

Bijgevoegde documenten

12 Consultatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Bijgevoegde documenten

13 Beantwoording vragen uit de commissie GG van 2 juli

14 Financiƫle uitwerking collegeprogramma 2014-2018

15 DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren

16 Kramen weekmarkt Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

17 Verhuur Berberislaan 2 Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie