Vergadering Burgemeester en wethouders 08-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-03-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 8 juli 2014

Bijgevoegde documenten

1 Verlenging erfpachtovereenkomst Duinlaan 47B

Bijgevoegde documenten

2 Informatiebeveiligingsplan Suwinet 2014

Bijgevoegde documenten

3 Instellen parkeerverbod aan één zijde van de Nieuweweg in Oostvoorne, op het stuk tussen de Rialaan en huisnummer 21

Bijgevoegde documenten

4 Subsidievaststelling 2013 VVV

Bijgevoegde documenten

5 Ontwerp-programmabegroting 2015 Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Bijgevoegde documenten

6 Startnotitie Visie Oostvoornse Meer

Bijgevoegde documenten

7 Concept-notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van het opstellen van een planMER voor een Structuurvisie schaliegas

Bijgevoegde documenten

8 Principeverzoek Colinslandsedijk 27

Bijgevoegde documenten

9 Tijdelijke woonunits

Bijgevoegde documenten

10 Evaluatie verkoopprogramma en verkoopvorm Koopgarant

Bijgevoegde documenten

11 Lidmaatschap STEK.NU

Bijgevoegde documenten

12 Principeverzoek Dorpsweg 58 Rockanje

Bijgevoegde documenten

13 Vragen uit de commissieronde van juli

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie