Vergadering Burgemeester en wethouders 16-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 01-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 16 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

1 Reactie op de toezegging over het onderwerp Jeugdzorg

Bijgevoegde documenten

2 Infill materiaal renovatie kunstgrasveld voetbalvereniging O.V.V. Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

3 2e Begrotingswijziging 2018 VRR

Bijgevoegde documenten

4 Beantwoording vragen Begroting 2019-2022

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie