Vergadering Burgemeester en wethouders 02-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 16-11-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 2 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

1 Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

Bijgevoegde documenten

2 Begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie