Vergadering Burgemeester en wethouders 21-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 04-10-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 21 augustus 2018

Bijgevoegde documenten

1 Ontwikkelingen Eneco

Bijgevoegde documenten

2 Duurzame mobiliteit

Bijgevoegde documenten

3 Principeverzoek kavelsplitsing Middelweg 43 Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022

Bijgevoegde documenten

5 Uitspraak Voorzieningenrechter Duinoordseweg 6 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Instemmen PRIMOvpr Bestuursverslag en Jaarrekening 2017

Bijgevoegde documenten

7 Inventarisatie vuurwerk

Bijgevoegde documenten

8 Aanbesteding onderhoud openbare verlichting

Bijgevoegde documenten

9 Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

10 Deelname Energiecoöperatie Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

11 Huurovereenkomst Accommodaties

Bijgevoegde documenten

12 Routekaart en BeleefroutesApp als aanvulling op boek relatiegeschenk

Bijgevoegde documenten

13 Beleidsnotitie Samenwerken aan een communicatieve organisatie

Bijgevoegde documenten

14 Jaaroverzicht klaagschriften 2017

Bijgevoegde documenten

15 Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019

Bijgevoegde documenten

16 Bordessen strandplein vernieuwen

Bijgevoegde documenten

17 Uitvoering inzameling huishoudelijk afval

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie