Vergadering Burgemeester en wethouders 22-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 18-07-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 22 mei 2018

Bijgevoegde documenten

1 MIVA-toletten strand Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 Jaarverslag 2017 en ontwerp-programmabegroting Recreatieschap Voorne-Putten (Rozenburg)

Bijgevoegde documenten

3 Verplichte elektronische publicaties (overgang van GVOP/CVDR naar DROP

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie