Vergadering Burgemeester en wethouders 15-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-06-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 15 mei 2018

Bijgevoegde documenten

1 Jaarverslag 2017 Samenwerking Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

2 Jaarrekening 2017 en begroting 2019 van het Streekarchief Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

3 Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie