Vergadering Burgemeester en wethouders 08-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-06-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 8 mei 2018

Bijgevoegde documenten

1 Vaststelling definitieve subsidie 2016 Marketing OP Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

2 Programma begroting VRR 2019, 1ste begrotingswijziging VRR 2018 en jaarstukken VRR 2017

Bijgevoegde documenten

3 Jaarstukken 2017 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Bijgevoegde documenten

4 Begroting JR 2019, begrotingswijziging GR JR 2018 en jaarstukken 2017

Bijgevoegde documenten

5 Jaarverslag 2017 en begroting 2019 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Bijgevoegde documenten

6 Jaarrekening DCMR 2019 en begroting DCMR 2019

Bijgevoegde documenten

7 Jaarrekening 2017, tussenrapportage 2018 en begroting 2019 (en de meerjarenbegroting 2020-2022) Syntrophos

Bijgevoegde documenten

8 Belastingen definitief besluit SVHW

Bijgevoegde documenten

9 Aanpassingen grondexploitatie Landgoed Drenkeling, fase 1a en 1b en grondexploitatie Brede school/Hoeksteen

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie