Vergadering Burgemeester en wethouders 24-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 14-06-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 24 april 2018

Bijgevoegde documenten

1 Staat van Voorne

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen Collegeverklaring ENSIA met bijbehorende documenten

Bijgevoegde documenten

3 Koopovereenkomst vrije kavels projectdeel De Erven

Bijgevoegde documenten

4 Aanschaf minicontainers

Bijgevoegde documenten

5 Ontwikkeling en exploitatieovereenkomst Hoonaardweg 9 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Wob-verzoek sanering glastuinbouw

Bijgevoegde documenten

7 Aansluiten bij Statiegeldalliantie

Bijgevoegde documenten

8 Hernieuwd vaststellen informatiebeveiligingsbeleid en procedures c.a.

Bijgevoegde documenten

9 Maartcirculaire 2018 gemeentefonds

Bijgevoegde documenten

10 Daklekkage Koepel Zeeburg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

11 Zorginfrastructuurmiddelen 2018

Bijgevoegde documenten

12 Intrekken verkeersbesluit blauwe zone Stationsweg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie