Vergadering Burgemeester en wethouders 03-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 16-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 3 april 2018

Bijgevoegde documenten

1 Inrichting Dorpsplein Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park-fase 1b

Bijgevoegde documenten

3 Machtiging gemeente Nissewaard als penvoerder en aanbestedende dienst voor Europese aanbesteding Doelgroepenvervoer Voorne Putten

Bijgevoegde documenten

4 Mildenburglaan 14 in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Aanpak voetbalacommodaties Westvoorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie