Vergadering Burgemeester en wethouders 12-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 02-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 12 december 2017

Bijgevoegde documenten

1 Erfafscheiding percelen langs Burgemeester Bolwidtweg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Vleerdamsedijk 9 Rockanje

Bijgevoegde documenten

3 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2018

Bijgevoegde documenten

4 Jaarprogramma subsidies 2018 (voorlopige en definitieve subsidies)

Bijgevoegde documenten

5 Verordening subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018 gemeente Westvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie