Vergadering Burgemeester en wethouders 31-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 08-01-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst B&W 31 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

1 Aanpassing woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Bijgevoegde documenten

2 Asbestsanering Tintestein

Bijgevoegde documenten

3 Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake voorlopige voorziening Molendijk 8 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Strategie solitaire recreatiewoningen

Bijgevoegde documenten

5 Bouwheerovereenkomst MFC Brede School Rockanje

Bijgevoegde documenten

6 Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Ontginningen Voornes Duin

Bijgevoegde documenten

7 Startnotitie Brede School Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Bezwaarschrift tegen b&w-besluit van 1 mei 2017, afwijzing verzoek om handhaving tegen het realiseren van een paardenbak, twee paddocks, een longeercirkel en een mestbak in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

9 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e half jaar 2017

Bijgevoegde documenten

10 2e begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Bijgevoegde documenten

11 Jaaroverzicht klaagschriften 2016

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie