Vergadering Burgemeester en wethouders 26-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Dit item is verlopen op 05-11-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 26 september 2017

Bijgevoegde documenten

1 Evaluatie inrichting Heveringseweg/Voorweg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Invoering blauwe zone Stationsweg

Bijgevoegde documenten

3 Uitvoeringsnotitie huishoudelijk afval 2015-2019

Bijgevoegde documenten

4 Voorlopige subsidieverlening JGZ 2018 en ondertekening bestuurlijke afspraken

Bijgevoegde documenten

5 Convenantgegevensverstrekking Westvoorne-Evides Waterbedrijf

Bijgevoegde documenten

6 Resultaten lezersonderzoek magazine Westvoornaer

Bijgevoegde documenten

7 Planschadeverzoek Steenoven 6 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Verkoop perceel gemeentegrond (weiland) hoek Dwarsweg/Blindeweg in Tinte

Bijgevoegde documenten

9 Startnotitie Evenementenbeleid

Bijgevoegde documenten

10 Begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie