Vergadering Burgemeester en wethouders 25-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 25-09-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 25 juli 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Toelichting politie performance en vernieuwend werken.

Bijgevoegde documenten

2 Aanschaf Afvalwijzer.

Bijgevoegde documenten

3 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ.

Bijgevoegde documenten

4 Aanvulling Reglement burgerlijke stand Westvoorne 2016 in verband met kosteloos huwelijk.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie