Vergadering Burgemeester en wethouders 20-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-07-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 20 juni 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Beantwoording raadsvragen in de maand mei 2017.

Bijgevoegde documenten

2 Aanleg parkeervakken Vestahof. Aangehouden

3 Bouwplan project Konneweg 4a, 4b, 6.

Bijgevoegde documenten

4 Jaarrekening DCMR 2016 en concept-Begroting DCMR 2018.

Bijgevoegde documenten

5 Zienswijzen ingediend naar aanleiding van de ontwerp partiƫle herziening Verordening Ruimte en Milieu.

Bijgevoegde documenten

6 Ontwikkeling en overeenkomst Windgatseweg 1a Rockanje.

Bijgevoegde documenten

7 Fonds startersleningen.

Bijgevoegde documenten

8 Kwelonderzoek met bemalingsadvies bouwplan Drenkeling.

Bijgevoegde documenten

9 Afsprakenkader intergemeentelijke samenwerking Bevolkingsonderzoek, Rampen en Crisissen Gemeenten Voorne Putten en Goeree-Overflakkee.

Bijgevoegde documenten

10 Rapport Tordoir over Zuid-Hollandse Netwerken.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie