Vergadering Burgemeester en wethouders 23-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 07-07-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 23 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Inzameling niet herbruikbaar afval bij Kringloopwinkels.

Bijgevoegde documenten

2 Handhavingsverzoek dhr. Goederond mbt luiden kerkklokken.

Bijgevoegde documenten

3 Aanvulling op raadsvoorstel inzake uitvoering motie project Snippergroen.

Bijgevoegde documenten

4 Verzoek van Kwekerij Arkse B.V. om opheffen zakelijk recht kadastraal perceel Westvoorne C 1780.

Bijgevoegde documenten

5 Reactienota nav de ingediende zienswijzen op het ontwerp Programma van Eisen busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg.

Bijgevoegde documenten

6 Gemeentelijk Jaarverslag Kinderopvang 2016.

Bijgevoegde documenten

7 Jaarverslag 2016 en begroting 2018 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond.

Bijgevoegde documenten

8 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 van De Welplaat.

Bijgevoegde documenten

9 Inkoop berekening onderhoudsbijdrage bij de gemeente Rotterdam.

Bijgevoegde documenten

10 Managementletter 2016.

Bijgevoegde documenten

11 Tegemoetkoming in kosten Protestantse Gemeente Oostvoorne (PGO).

Bijgevoegde documenten

12 Vestigen (afhankelijk) recht van opstal tbv 7 koop(garant) woningen ivm nul-op-de-meter renovatie Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

13 Jaarstukken 2016 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Bijgevoegde documenten

14 Vaststelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg Voorne (BGO-Voorne).

Bijgevoegde documenten

15 Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Westvoorne 2016.

Bijgevoegde documenten

16 Aangepaste zienswijze concept begroting 2018 MRDH.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie