Vergadering Burgemeester en wethouders 09-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 22-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 9 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Auto rioolbeheerder.

Bijgevoegde documenten

2 Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017.

Bijgevoegde documenten

3 jaarrekening 2016 en begroting 2018 Koepelschap Buitenstedelijk Groen.

Bijgevoegde documenten

4 Jaarverslag 2016 en conceptbegroting 2018 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg.

Bijgevoegde documenten

5 Overall planing MFC De Brede School Rockanje.

Bijgevoegde documenten

6 Gunningsprocedure MFC De Brede School Rockanje.

Bijgevoegde documenten

7 Selectiefase MFC De Brede School Rockanje.

Bijgevoegde documenten

8 Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie.

Bijgevoegde documenten

9 Bezwaarschrift gericht tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie