Vergadering Burgemeester en wethouders 04-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 4 april 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Gezamenlijke zienswijzebrief VP-gemeenten naar aanleiding van ontwerp VRM Windenergie. DOORGEZET NAAR B&W-VERGADERING VAN 11 APRIL 2017.

2 Aanstellen kwartiermaker Innovatiezone Westvoorne Green Economy.

Bijgevoegde documenten

3 Bijdrage BedrijfopVoorne.nl.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie