Vergadering Burgemeester en wethouders 05-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 09-09-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering B&W 5 juli 2016

Bijgevoegde documenten

1 Vaststelling diverse subsidies

Bijgevoegde documenten

2 Zienswijze op concept-liqidatieplan De Welplaat

Bijgevoegde documenten

3 Reglement Jeugdraad Westvoorne 2016

Bijgevoegde documenten

4 Vaststelling subsidie Marketing OP Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

5 Informatiebrief Eneco Holding Splitsing toegelicht

Bijgevoegde documenten

6 Bij machtiging beantwoorden vragen uit de raad

Bijgevoegde documenten

7 Reglement burgerlijke stand Westvoorne 2016

Bijgevoegde documenten

8 Verlsag archief- en informatiebeheer gemeente Westvoorne 2015

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie